Voor wie: Voor personeelsleden, gepensioneerden, vrijwilligers en introducés stelt het bestuur Objectief, in overleg met haar leden, een jaarprogramma samen dat gepresenteerd wordt op de contactavonden. Tien keer per jaar komen wij de 2e dinsdag van de maand bij elkaar om tijdens een gezellig samenzijn ons fotowerk te tonen, erover te praten en elkaar suggesties te doen voor verbetering. Objectief is laagdrempelig en de ervaring leert dat nieuwe leden zich snel thuis voelen. De club biedt: Theorie- en praktijkavonden. Foto-excursie en uitstapjes (met de hele club of met een aantal leden). Presentatieavonden. Foto-opdrachten op basis van vrijwilligheid, binnen de club bekend als de Rode Draad opdrachten. Aan de Rode Draad opdrachten is een competitie verbonden. De winnaar van de 4 opdrachten  ontvangt uit handen van de voorzitter een geschenkbon. De contributie: De contributie van de club bedraagt  € 25.00 per jaar. De contributie kan worden overgemaakt op NL45 ABNA 0444 0818 52 t.n.v. C. Maurits, Hoofddorp, onder vermelding van contributie MMC Objectief. Ook is het mogelijk om contant te betalen op de contactavond in januari. Waar: De contactavonden vinden plaats in een vergaderruimte op de 1e verdieping van het Gezondheidscentrum op de Cruquiushoeve van SEIN. De avonden starten om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur Bestuur: Bestaat in 2019 uit: Voorzittter Cornelie Willemstein  Secretaris Ad Hermarij Penningmeester Cor Maurits MMC-Objectief is een Subclub van Personeelsvereniging SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van de PV in de jaarvergadering.  
Clubinfo   MMC-Objectief
SOCIAAL
ADRES De Cruquiushoeve Spieringweg 801 2142 ED Cruquius  
CONTACT Mail: fotoclubmmc@gmail.com Telefoon: 023-5588901
Made with MAGIX
     