de Ketting Foto’s  2020

De ketting foto  van Januari      

inzenden voor 1 augustus

Kettingfoto Januari

De Ketting foto is een

clubactiviteit waar alle leden

aan mee kunnen doen. Er is

geen wedstrijd aan

verbonden. De ingestuurde

foto’s worden op de laatste

clubavond van het jaar

vertoond. Het is de

bedoeling om een vervolg

foto te maken welke aansluit

op de start foto. Het mag op

kleur, compositie, onderwerp

enz.

De 1e kettingfoto start in

Januari.

De 2e kettingfoto start in

September

De